Galaxis Útikalauz Stopposoknak

3. fejezet

 Ezen a bizonyos csütörtökön valami csöndesen osont az ionoszférán át, sok-sok mérföldre a földfelszíntől. Sőt nem is egy, hanem egész csomó valami volt, több tucat vaskos, sárga böhöm, hatalmasak, mint egy-egy irodaépület, hangtalanok, mint a madár. Könnyűszerrel szelték át az eget, sütkéreztek a Sol csillag elektromágneses sugaraiban, csoportosultak, felkészültek.
Odalenn a bolygó nagy részének fogalma sem volt jöttükről, és ez pontosan megfelelt a jövevények pillanatnyi szándékának. A nagy sárga böhömök észrevétlenül haladtak át Goonhilly fölött, Cape Canaveral sem észlelte őket, Woomera és Jodrell Bank keresztülnéztek rajtuk, ami nagy kár volt, mivel pontosan erre az eseményre vártak annyi hosszú éven át.Mindössze egyetlen eszköz észlelte ottlétüket. A csendesen pislogó, parányi, fekete Szub-Éta Detekt-o-Méter annak a bőrszütyőnek a mélyén rejtőzött, amit Ford rendszerint a nyaka körül viselt.

Ford Prefect szütyőjének a tartalma méltán tarthatott volna érdeklődésre számot, és láttára a Föld bármely fizikusának kiguvadt volna a szeme, úgyhogy Ford jobbnak látta, ha két köteg szamárfüles színdarab-kézirattal álcázza a holmiját, úgy téve, mintha színházi meghallgatásra készülne belőlük.
A Szub-Éta Detekt-o-Méter és a kéziratok mellett egy Elektronikus Kar hevert:

rövid, zömök, fekete rúd, sima és fénytelen, az egyik végén lapos kapcsoló és mutatók. A táskában még egy készülék volt ezeken kívül, mely leginkább nagyobbacska elektronikus kalkulátorra emlékeztetett. Vagy száz pici, lapos nyomógombja volt, meg egy 6x2 hüvelykes képernyője. Milliónyi " oldal " bármelyikét lehetett egyetlen szempillantás alatt megjelentetni rajta. Bolondítóan bonyolult készülék volt; ez volt az egyik oka annak, hogy kellemesen kézhezálló műanyag dobozára a következő szavakat nyomtatták barátian nagy betűkkel:

NE ESS PÁNIKBA!

A másik ok az volt, hogy ez a készülék volt az a bizonyos könyv, mely a legfigyelemreméltóbb, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadóhivatalainak gondozásában - a GALAXIS Útikalauz stopposoknak. És természetesen azért adták ki mikro-szub-mezon elektronikus eszköz alakjában, mert ha a szokásos könyv alakban adták volna ki, akkor a csillagközi stopposnak néhány kényelmetlenül nagy épületet kellene magával cipelnie. Ford zsákjában a felsoroltakon kívül pár golyóstoll, jegyjegyzettömb és egy nagyobbfajta fürdőlepedő a Marks és Spencer áruházából.

A GALAXIS Útikalauz érdekes dolgokat közöl a törülközőkről.

A törülköző, írja az Útikalauz, a lehető leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos.
Egyrészt komoly gyakorlati értéke van:

  beletakarózhatunk,
  hogy meleghez jussunk, míg átugrándozunk a Laglan-Béta hideg holdjain;

  heverhetünk rajta,
  míg a Santagrinus-V ragyogó, márványhomokos tengerpartjain szívjuk a sűrű tengeri levegőt;

  felvitorlázhatjuk vele minitutajunkat,
  míg lefelé sodródunk a lassú, lomha Mothfolyón,

  takarózhatunk vele,
  miközben Knkrafoon sivatagainak vörös csillagai ragyognak ránk,

  megnedvesíthetjük és fegyverként használhatjuk
  kézitusában,

  fejünkre tekerhetjük,
  hogy távol tartsuk a mérges gőzöket, vagy hogy elkerüljük a Traal bolygó Mohó Poloskapattintó Fenevadjának pillantását (észvesztően ostoba állat, azt hiszi, ha ő nem lát téged, te se látod őt - annyi esze van, mint egy cipőtalpnak, de nagyon-nagyon mohó),

  veszély esetén vészjelzéseket adhatunk vele,

  és természetesen beletörölközhetünk,
  ha még elég tiszta hozzá.

Másrészt, és ez a fontosabb, a törülközőnek roppant pszichológiai jelentősége van. Miért, miért nem, ha a strag stoppos észreveszi, hogy a stopposnak van törülközője, azonnal föltételezi, hogy fogkeféje, arctörlője, szappana, doboz kétszersültje, kulacsa, iránytűje, kötélgombolyagja, szúnyogriasztója, esőkabátja, űrruhája stb. is van. Sőt a strag boldogan odakölcsönzi a stopposnak a felsoroltak vagy egy tucat egyéb tétel bármelyikét, melyet a stoppos véletlenül " elvesztett ". A strag úgy gondolkodik, hogy aki széltében-hosszában bejárja stoppolva a galaxist, nomádul és csövezve él, hihetetlen nehézségekkel néz farkasszemet, és győz, és még azt is tudja, hogy hol a törülközője - az igazán olyan valaki, akit komolyan kell venni. Innen ered a kifejezés, mely a stoppos szlengbe is átkerült már:

-Hej, helltél már azzal a klufi Ford Prefecttel? Az aztán a sahár, mindig tudja, hol a törülközője!

  Hellni:
  megismerkedni, beszélgetni, találkozni, lefeküdni valakivel,

  klufi:
  nagyszerű, belevaló fickó,

  sahár:
  igazán nagyszerű, belevaló fickó.

Ford Prefect szütyőjében, a törülköző tetején a Szub-Éta Detekt-o-Méter pislogása felgyorsult: Néhány mérföldre a bolygó felszínétől a hatalmas sárga böhömök legyezőszerű alakzatba fejlődtek. Jodrell Bankban úgy vélték, ideje teázni.

-Van nálad törülköző? - fordult hirtelen Arthurhoz. Arthur a harmadik korsóval küszködött.

-Hogy micsoda? Nem, nincs:.. miért, kellene?

Arthúr már meg se lepődött. Szemlátomást nem lett volna értelme:Ford mérgesen csettintett.

-Igyál - sürgette.

E pillanatban tompán morajló robaj hangja szűrődött át a kocsmát betöltő sustorgáson, a zenegép zaján és a csuklássorozaton át, amelyet a Ford melletti pasas hallatott, míg a whiskyt szopogatta, amire Ford mégis meghívta.
Arthur félrenyelte a sörét, és talpra ugrott.

-Mi ez?! - süvöltötte.

-Ne aggódj - mondta Ford. - Még nem kezdték el.

-Hála istennek - nyugodott meg Arthur.

-Valószínűleg a te házadat döntik csak le. - Ford az utolsó cseppeket engedte le a torkán.

-Micsoda?! - ordította Arthur. Ford varázsa megtört. Arthur vadul körülnézett, és az ablakhoz rontott.

-Te jóisten, de még mennyire! Ledöntik a házamat!
Mi a frászt keresek én a kocsmában, Ford?

-Ahogy a dolgok most állnak, mindez nem sokat számít - mondta Ford. - Legyen meg az a kis örömük.

-Örömük?! - süvítette Arthur. - Örömük! - Gyors pillantást vetett az ablakra, hogy ellenőrizze, ugyanarról beszélnek-e.
- A pokolba az örömükkel - zúgta, és félig üres korsóját fenyegetően rázva kirontott a kocsmából. Nem szerzett ott túl sok barátot aznap.

-Megállni, ti vandálok! Otthonok feldúlói! - Arthur tajtékzott. - Ti féleszű vizigótok! Azonnal álljatok le!

Ford látta, hogy utána kell mennie. Gyorsan a csaposhoz fordult, és kért négy zacskó pörkölt mogyorót.

-Parancsoljon, uram - mondta a csapos, és a pultra lökte a zacskókat.
- Huszonnyolc penny, ha volna szíves.

Ford volt szíves - újabb ötfontost adott a csaposnak, lemondva a visszajáróról.
A csapos ránézett a pénzre, aztán ránézett Fordra. Megborzongott: teljesen érthetetlen érzet töltötte el, olyan, amilyen még senkit soha a Földön el nem töltött. Erős stresszhatás alatt az összes létforma halvány, tudat alatti jelzést bocsát ki. Ez a jelzés pontosan, csaknem patetikusan közvetíti azt, hogy az illető lény milyen messze érzi magát a születése helyétől. A Földön senki se kerülhet tizenhatezer mérföldnél távolabb. Ez valóban jelentéktelen távolság, ezért az ilyen jelzések észrevehetetlenül enyhék. Ford Prefect most igazán nagy stresszhatásnak volt kitéve.A Földtől 600 fényévre született a Betelgeuse környékén.A csapos megszédült, amint meglegyintette a felfoghatatlan, döbbenetes távolság érzete. Nem tudhatta, mit érez, de friss tisztelettel, csaknem áhítattal nézett Fordra.

- Komolyan mondja. uram? - suttogta olyan halkan, hogy az egész kocsma elcsendesedett.
- Komolyan úgy véli, hogy itt a világvége?

-Igen - mondta Ford.

-Még ma délután?

Ford magához tért. Visszatért léhasága is.

-Hogyne - felelte vidáman, Legfeljebb két percet adnék még neki.

A csapos nem hitt a fülének - de annak az érzésnek se hitt, amelyet csak egy pillanattal előbb élt át.

-Mit tehetnénk? - kérdezte.

-Semmit - mondta Ford, és zsebre vágta a mogyorókat.

Az elnémult kocsma mélyén valaki hangosan felröhögött. Milyen hülye lett hirtelen mindenki. A Ford melletti vendég már teljesen elázott. Pillantása lassan kapaszkodott fel Fordhoz.

-Úgy gondoltam - mondta -, hogy ha itt a világvége, akkor le kell feküdnünk, vagy papírzacskót húznunk a fejünkre, vagy mi.

-Ha kedvük van hozzá, csak tessék - mondta Ford.

-Így mondták a seregben - mondta a részeg, és szemei megkezdték hosszú útjukat a whisky felé.

-Az használ? - kérdezte a csapos.

-Nem - mondta Ford, és barátságosan rámosolygott.
- Elnézést - mondta -, mennem kell
.-Búcsút intett és távozott.

A kocsma egy percig néma volt. Aztán a röhögős vendég ismét zavaróan felröhögött. A lány, akit magával rángatott a kocsmába, az elmúlt óra alatt alaposan megutálta; nem kis megelégedésére szolgált volna, ha megtudja, hogy tán másfél perc múlva a pasas hidrogén, oxigén és szén-monoxid kis felhőjévé oszlik. Sok öröme azonban nem lesz belőle, mert a nagy pillanat során túlságosan el lesz foglalva a saját feloszlásával.A csapos a torkát köszörülte. Meglepve hallotta saját hangját:

-Hölgyeim és uraim, kérem az utolsó rendeléseket.

A nagy sárga gépek megindultak lefelé, és mind gyorsabban ereszkedtek. Ford tudott róluk;
Nem így akarta.
Arthur csaknem felért az ösvényen a házához. Nem tűnt fel neki, hogy lehűlt a levegő, nem észlelte a szelet, sem a hirtelen, megmagyarázhatatlan felhőszakadást.
Semmit se látott, csak a buldózereket, melyek hernyóként másztak rommá lett otthona fölött.

-Barbárok! - süvöltötte. - Kiperelem a tanácsból az utolsó fillérüket is! Felakasztatlak titeket, megfojtatlak, felnégyeltetlek! És megkorbácsoltatlak! És megfőzetlek! Amíg... amíg... megemlegetitek!

Ford rohant utána. Nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon gyorsan.

-És aztán kezdem elölről! - kiabált Arthur. - És ha befejeztem, ugrálni fogok a darabokon!

Arthur nem vette észre, hogy mindenki fut a buldózerek felől; azt se, hogy Mr.Prosser zaklatottan bámul az égbe. Mr. Prosser azt látta, hogy hatalmas sárga böhömök süvítenek át a felhőkön. Hihetetlenül nagy sárga böhömök.

-És addig ugrálok rajtuk - üvöltött Arthur még mindig futva -, míg feltörik a talpam, vagy amíg kigondolok valami még borzasztóbbat, és aztán. . .

Arthur megbotlott, elvágódott, átfordult, és a hátára fordulva maradt. Végre meglátta, hogy valami történik. Karja az égnek lendült.

-Mi a fene az?! - sikoltotta.

Akármi volt is, szörnyű sárgaságában keresztülszáguldott az égen, észvesztő zajjal szakította át a levegőt, s a messzeségbe szökkent. Mögötte a levegő akkora csattanással záródott össze, hogy az ember füle hat láb mélyen a koponyájába süllyedt. A böhömöt egy újabb követte, s ugyanazt tette, csak még zajosabban. Nehéz lenne elmesélni, mit tettek az emberek a bolygó felszínén, mivel maguk se tudták. Nem is igen volt értelme - kirohantak a házakból, berohantak a házakba, a zaj elnyomta az üvöltözésüket. A világ összes városában megteltek emberekkel az utcák, az autók egymásba faroltak, ahogy a zaj rájuk zúdult, majd szökőárként söpört végig hegyeken és völgyeken, sivatagokon és óceánokon, mintha ellapítana mindent, amit elér.

Csak egyvalaki állt és figyelte az eget, szemében mélységes szomorúság, fülében gumi füldugó. Pontosan tudta, mi történik. Pontosan tudta azóta, hogy Szub-Éta Detekt-o-Métere az éjszaka közepén pislogni kezdett a párnája mellett és felriasztotta.
Évek óta várt erre a jelre, amikor azonban magányos, sötét szobájában gubbasztva megfejtette a kódot, megborzongott, és hideg görcs markolt a szívébe.
A Galaxis összes faja közül ki más is üdvözölhette volna elsőként a Földet, ha nem pont a Vogonok. És mégis, még most is tudta, mi a teendője. Ahogy a Vogon űrjármű elsüvített az égen, ő kinyitotta a szütyőjét. Kihajította belőle a József és a Lenyűgöző Technikolor Álomkabát kéziratát; kihajította belőle az Isteni Varázsige kéziratát; ahová most készült, ott nem lesz szükség rájuk. Minden rendben volt, minden elő volt készítve.Tudta, hol a törülközője. Hirtelen csönd szállta meg a Földet. Ez talán még a zajnál is rosszabb volt. Kis ideig nem történt semmi. Az égen, valamennyi földi nemzet fölött, óriási, mozdulatlan hajók függtek. A természet megcsúfolása: ott függtek mozdulatlanul, hatalmasan, súlyosan, rezzenetlenül az égen. Többen már attól sokkot kaptak, hogy megpróbálták felfogni, amit látnak. A hajók kifejezetten úgy lógtak az égen, ahogy például a téglák sohasem. Még mindig nem történt semmi. Aztán egész halk sustorgás hallatszott, az egész világot betöltő, halk sustorgás. A világ összes hifikészüléke, összes rádiója, televíziója, kazettás magnója, basszus hangszórók és a csipogók és a közepeshangsugárzók - mind csöndesen bekapcsolták magukat.
Minden konzervdoboz, minden szemetesvödör, ablak, autó, borospohár, minden tábla, rozsdás vaslemez akusztikailag tökéletes hangforrássá változott.Mielőtt a Föld megsemmisült volna, részesülhetett mindabban, ami a hang visszaadásának legmagasabb fejlettségét jelképezi. Ez volt a Földön valaha megépített legnagyobb hangosítóberendezés. De nem koncert következett, se zene, se fanfár, csupán egyszerű üzenet.

-Földlakók, figyelem! így szólt egy hang.

A hangminőség csodálatos volt. Csodálatosan tökéletes kvadrofónia, oly alacsony torzítással, hogy a legerősebb ember is sírva fakad.

-Itt Prostatikus Vogon Jeltz beszél, a Galaktikus Hiperűr Tervezési Tanácstól
- folytatta a hang.

- Amint azt nyilván önök is tudják, a Galaxis külső területeinek fejlesztését célzó tervek megkövetelik, hogy hiperűrbekötőutat építsünk az önök Naprendszerén keresztül.
Sajnálatos módon az önök bolygója egyike azoknak, melyek szanálásra kerülnek. A folyamat kétföldi percnél valamivel kevesebbet vesz igénybe. Köszönöm a figyelmüket.A hangosítóberendezés kikapcsolt. Döbbent, értetlen rettegés szállta meg a Föld figyelő népét. Az iszonyat végiggördült az összeverődött csoportokon, mintha mágnest mozgatnának az asztalra szórt acélsörét alatt. Ismét kitört a pánik, a menekülési kényszer, de nem volt hová menekülni. Ennek láttán a Vogonok ismét bekapcsolták a hangosító berendezést.

-Semmi értelme meglepődést tettetni. Valamennyi tervrajz és megsemmisítési utasítás ötven földi év óta megtekinthető a helyi tervezőhivatalban az Alfa Centaurin, úgyhogy bőven volt rá idejük. hogy hivatalos panaszt jelentsenek be.
Semmi értelme, hogy ilyen későn kezdjék a felhajtást.

A hangosítóberendezés megint kikapcsolt. A visszhang lassan dübörgött keresztül a földeken. A hatalmas hajók sietség nélkül, könnyedén elfordultak. Alsó részükön egy-egy zsilip tárult fel, sötéten ásító négyszög.Valakinek valahol eddig tartott, hogy üzembe helyezzen egy rádiót, kiválasszon egy hullámhosszt, és üzenetet küldjön a Vogon hajóknak, szót emelve a bolygó érdekében. Senki se hallotta, hogy mit mondanak, csak a válasz hallatszott a hangosítóberendezésből:

- Mit akarnak azzal mondani, hogy sose voltak az Alfa Centaurin? Az isten szerelmére, emberiség, hiszen csak négy fényévre van! Sajnálom, de ha magukat ennyire sem érdeklik a helyi ügyek, az igazán a maguk baja!

- Megsemmisítő sugárzást bekapcsolni!

A zsilipeken keresztül fény özönlött a Földre.

- Nem is tudom - szólt a hangosítóberendezés -rohadt egy apatikus bolygó. Nem kár érte - és kikapcsolt.
Szörnyű, hátborzongató csend támadt.
Szörnyű, hátborzongató zaj támadt.
Szörnyű, hátborzongató csend támadt.
A Vogon Építész Flotta elsuhant a csillagos, tintakék űrbe.

 Hátravan:  34/31  fejezet.

Lap tetejére

<<<   4. Fejezet   >>>